Paketat

Paketat tona

PAKETA E PLOTË MAGNUS PRO

 • Kofano
 • Parafangot
 • Parakolpi i perparme
 • Feneret para
 • Pasqyrat anesore
 • Pjeset e brendshme te Dorezave te dyerve
 • Kollonat e poshtme te telajos
 • Kollonat e siperme te telajos
 • E gjithe gabina
 • 4 portat
 • Prapafangot
 • Bagazhi
 • Prapakolpi
 • Stopat e mbrapme

PAKETA E AVANCUAR MAGNUS PRO

 • Kofano
 • Parafangot
 • Parakolpi i perparme
 • Feneret para
 • Pasqyrat anësore
 • Pjeset e brendshme te Dorezave te dyerve

PAKETA BAZË MAGNUS PRO

 • Parakolpi i perparme

 • Feneret para

 • Pjeset e brendshme te Dorezave te dyerve